• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu'nun müvekkillerine sunmuş olduğu AVUKATLIK HİZMETLERİ hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

AİLE HUKUKU
AİLE HUKUKU

Evlilik Hukuku, Aile Hukuku, Boşanma, Mal Paylaşımı,Aile İçi Şiddet, Evlilik Sözleşmesi, Velayet Davaları, Nafaka Davaları,Nişanlanma Sebebiyle Ortaya Çıkan Davalar ve benzeri davalar için tıklayınız.

CEZA HUKUKU
CEZA HUKUKU

Her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve Ceza Hukuku Sebebiyle Ortaya Çıkan diğer davalar ve benzeri davalar için tıklayınız.

EMLAK VE GAYRİMENKUL HUKUKU
GAYRİMENKUL HUKUKU

Tapu Sözleşmeleri,Kira Sözleşmeleri,Yabancıların Mülk Edinmesi, Tapu İşlemleri, İpotek, intifa, irtifak,gibi ayni hakların tesis ve terkini ve benzeri davalar için tıklayınız.

İCRA VE İFLAS HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU

Alacağın Tahsili,Menfi Tespit Davaları,İmzaya ve Borca İtiraz,Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması,Konkordato,İflas Ertelemesi,İflas ve Tasfiye Benzeri İşlemler ve benzeri davalar için tıklayınız.

İDARE HUKUKU
İDARE HUKUKU

Jandarma,Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet teşkilatı başta olmak üzere, Kamu idarelerinin işlemlerine dair İptal ve Tazminat davaları ve benzeri davalar için tıklayınız.

İŞ HUKUKU
İŞ HUKUKU

Ücretsiz İzin, Kısa Çalışma Ödeneği, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, İşe iade davaları, Yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davalar, Mobing ve kötü niyet tazminatı davası ve benzeri davalar için tıklayınız.

MİRAS HUKUKU
MİRAS HUKUKU

Veraset ilamı, Vasiyetname, Tenkis davası, Mirasçılık belgesinin iptali, Mirastan feragat, Reddi miras, Ortaklığın Giderilmesi davası ve benzeri davalar için tıklayınız.

TİCARET HUKUKU
TİCARET HUKUKU

Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku,Taşıma Hukuku,Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku ve benzeri davalar için tıklayınız.

KVKK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KVKK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KVKK’ya uyumun sağlanması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Danışmanlık Hizmetleri için tıklayınız.