• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

Resmi kurumlara başvuruda bulunurken kullanabileceğiniz dava dilekçe örnekleri. Hukuki ihtiyacınız olan tüm dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

UYARI: Sitemizde yayınlanan örnek dilekçeler sadece hukukçuların kullanımı içindir. Örnek dilekçelerin düzenlenmesi hukuki bilgi gerektirdiğinden bu dilekçelerin vatandaşlar tarafından düzenlenmesi hak kaybına neden olabilir. Örnek dilekçelerin kullanımı nedeniyle avukatlık ofisimiz hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Siteye girerek bu kuralları kabul etmiş sayılırsınız.

Ailenin Korunması İçin Tedbir

Alacak Davası

Anayasa Ayrılık İddası

Anlaşmalı Boşanma

Anlaş. Boşanmaya Dair Protokol

Arsa Payının Düzeltilmesi

Ayrılık İstemli Dava

Babalık Davası

Babalık ve Nafaka Davası

Bor. Ödemeyen Kat İrt. Sah. Karşı

Cürüm Sebebi ile Boşanma

Çalışma İzni Talebi

Çek İptali

Çek Ödeme Yasağı

Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi

Çocukla Kişisel İlişkinin Yen. Düz.

Davadan Feragat

Dava Dosyalarının Ayrılması

Dava Dosyalarının Birleştirilmesi

Davaya Cevap

Davaya Katılma

Dosyanın Görevli Mahkemeye Gön.

Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gön.

Eve Verilen Zarar Ned. Maddi Taz.

Evlenmenin Men-i

Evlenmeye İzin Talebi

Evli. Temelden Sarsıl. Ned. Boşanma

Evliliğin Butlanı Davası

Fuzuli İşgal

Gaiplik Nedeni ile Evliliğin Feshi

Hakimin Reddi

Haksız Rekabetin Önlenmesi

Hasar Tespitine İtiraz

Haysiyetsizlik Nedeni ile Boşanma

İdari Para Cezasına İtiraz

İsim Değiştirilmesi

İsim ve Soyisim Değiştirilmesi

İsmin Kor. İlişkin Taz. Davası

İstirak Nafakası Arttırımı

Kamulaştırılan Taş. Geri Alınması

Kamulaştırılan Taş. İade Ad. Tes.

Kamulaştırılma Bedelinin Art.

Kat İrtfakının Devri

Kat Malikleri Kur. Kar. Karşı Uyarma

Kat Mülkiyetinin Devri

Kayyum Atanması Talebi

Kira Bedelinin Arttırılması

Kiranın Yeni Koşullara Uyarlanması

Konkordatonun Feshi

Konut İh. Nedeni ile Tahliye

Maddi Tazminat

Maddi Tazminat Sigorta Araç

Maddi ve Manevi Tazminat

Maddi ve Manevi Taz. Vücut Büt.

Mazeret Dilekçesi

Menfi Tespit Dilekçesi

Menfi Tespit ve İcra Takibinin Dur.

Mirasın Reddinin Tescili

Nafaka Artırımı

Ölümün Tesbiti

Ortak Yere Ay. Arsa Pay. İptali

Ortak Yere Yapılan Müd. Önlenmesi

Şirketin Feshi

Taahhüd Nedeni ile Tahliye

Tapu İptali ve Tescil

Tedbir Nafakası

Traf. Kaz. Ned. Maddi Taz.

Temerrüt Nedeni ile Alacak Davası

Valilik Koruma Talebi

Vasi Tayini

Veraset Belgesi Verilmesi

Veraset İlamının İptali

Veraset İlamının Düzeltilmesi

Vergi Dairesi Uzlaşma

Yaş Düzeltme

Yenileme Dilekçesi

Yeni İktisap Nedeni ile Tahliye

Yoksulluk Nafaka. İnd. Yapılması

Zina Nedeniyle Boşanma