• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

Aile Hukuku Avukatı, Aile Hukuku Avukatı, Aile Hukuku Avukatı bilecik, Aile Hukuku Avukatı Bozüyük, Boşanma Avukatı Bilecik, Boşanma Avukatı Bozüyük

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku Avukatı, Aile Hukuku Avukatı, Aile Hukuku Avukatı bilecik, Aile Hukuku Avukatı Bozüyük, Boşanma Avukatı Bilecik, Boşanma Avukatı Bozüyük

Aile Hukuku normları, toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için oluşturulmuştur. Kimse, kurduğu yuvanın bir gün dağıldığını görmek istemez. Aile bireyleri arasında yaşanan sürtüşmeler ve davranış bozuklukları ailenin devamını güçleştirebilir. Arzu edilmese de boşanma gündeme gelebilir. Psikolojik ve hukuki bir süreci olan boşanmanın en doğru şekilde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak en başarılı şekilde sonlandırılması tüm aile bireyleri için büyük öneme sahiptir.

Boşanma davasının sonuçlanma süresi boşanma davasının türüne ve adliyedeki iş yoğunluğuna bağlı değişir. Anlaşmalı boşanma davası en kısa süren boşanma davası türüdür. Genellikle, birkaç duruşma sonunda mahkemece karar verilmektedir. Anlaşmalı boşanma olmayan boşanma davalarına çekişmeli boşanma davaları denir. Davacılar ve davalılar (taraflar), anlaşmalı boşanmadan farklı olarak; boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususlarında bir uzlaşmaya varamamış olduklarından bu davalarda hâkim daha fazla araştırma yapar ve birçok tanık dinler. Bu durum da yargılamanın uzamasına sebep olur.

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Bu sebeple, boşanma nedeni ne olursa olsun bütün boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılmak zorundadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri de boşanma davalarına bakmakla görevlidir.

Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:

Çekişmeli Boşanma veya Anlaşmalı boşanma davalarının yürütülmesi,
Tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat taleplerinizin yargı mercilerinde vekaleten takibi,
Boşanma davası ile birlikte veya boşanma kararı sonrasında malvarlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
Malvarlığı sözleşmeleri hakkında hukuki destek ve danışmanlık verilmesi,
Taraflar arası protokol düzenlenmesi ve bunun yürütülmesi,
Aile içi şiddet durumunda tedbir kararının istenmesi,
Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin sunulması,
Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
Türk Medeni Kanunu’nda sayılan sebeplerin varlığı halinde kişi hakkında kısıtlama kararı alınması ve vasi ataması (Vesayet altına alma), vasi işlemine denetim/vesayet makamından icazet alınması,
Gerçek kişiler için soyad değişikliği, velayeti anneye verilen çocuğun annesinin soyadını kullanması işlemleri, Nüfus kaydı değişiklikleri dava süreci ve Nüfus Müdürlüğü nezdindeki aşamaları takip ve neticelendirme,
Vb...