• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

Ticari Dava Avukatı, Bilecik Ticaret Avukatı, Bozüyük Ticaret Avukatı - Avukat Selman Kahveci. Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize Ticaret Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz.

TİCARET HUKUKU

Ticari Dava Avukatı, Bilecik Ticaret Avukatı, Bozüyük Ticaret Avukatı - Avukat Selman Kahveci. Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize Ticaret Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz.

Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının hayli artmasından ötürü, hukuki riskler ve ticaret hukuku cezai şartlarında da paralel olarak artış göstermektedir. Ticari iş ve borç ilişkileri, ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, ticari işler yapan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki danışmanlar aracılığıyla ilerlemesinde fayda vardır. Ticari işletmelerin “Koruyucu Avukatlık” hizmetinden yararlanmamaları durumunda, ciddi ve yıkıcı sonuçlar ile karşılaşabildikleri bilinen bir hakikattir.

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biridir. Ticaretle uğraşan gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki tacirler arasında oluşan nitelikli iş, işlem, ticaret hukuku çek konusu gibi ticari borçlanma ilişkilerini düzenlemektedir. Ticari işletmeyi ilgilendiren, kuruluş, yapılanma, çalışma şekilleri, sona erme ile ticari iş ve işlemlerde kullanılan kıymetli evraklara ilişkin kuralları ayrıntılı olarak sıralamaktadır. Ticaret Hukuku ayrıca, sigorta konusunu ticari bir faaliyet olarak kabul ederek, sigortalama kapsamındaki iş ve işlemlere de ayrıntılı olarak yer vermektedir.

Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:

Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması,
Günlük ticari işlemler konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,
Malvarlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması,
Borca batık şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi,
Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması,
Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması,
Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,
Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,
Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,
Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi,
Vb...

Ticaret Hukuku, hukuk mecrasının içinde dahi derinlerde yer alan bir alan olması ve çokça teknik bilgi ve birikim gerektirmesi nedeniyle avukatlık hizmeti alınmaksızın devamlı çalışmanın mümkün olmadığı bir alan olduğundan hukuk bürosundan danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması önemle ve öncelikle tavsiye edilir.