• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

En İyi Ceza Hukuku Avukatı - Bilecik Ceza Avukatı - Bozüyük Ceza Avukatı - Eskişehir Ceza Avukatı - Ağır Ceza - Asliye Ceza - Sulh Ceza - Ceza Hukuku Avukatı - Ceza Hukuku Davaları

CEZA HUKUKU

En İyi Ceza Hukuku Avukatı - Bilecik Ceza Avukatı - Bozüyük Ceza Avukatı - Eskişehir Ceza Avukatı - Ağır Ceza - Asliye Ceza - Sulh Ceza - Ceza Hukuku Avukatı - Ceza Hukuku Davaları

Ceza hukuku, örneğin “kimseyi öldürme!”, “başkasının malını çalma!” şeklinde emir ya da yasak ihtiva eden normlar ve bu normların ihlâli halinde uygulanacak olan yaptırımlarla toplumsal düzeni korumayı amaçlar.

5237 sayılı TCK’nın 1. maddesinde kanunun amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.”

Ezcümle, ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu haksızlıktan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda; suçun unsurlarına, ceza sorumluluğunun diğer şartlarına ve yaptırımlara ilişkin kurallar ceza hukukunun genel konularını oluşturmaktadır.

Bir suçun mağduruna vekil sıfatıyla veya bir suçun failine müdafi sıfatıyla verilen hizmettir. Savcılık soruşturmaları, asliye ceza mahkemesi davaları, ağır ceza mahkemesi davaları, tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma, yakalama, infazın ertelenmesi, hapis cezası, adli para cezası, hapis cezasının ertelenmesi, denetimli serbestlik, koşullu salıverilme verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurma, kesinleşmiş hükümlere karşı olağanüstü yasa yollarına başvurma gibi birçok hizmet bu kapsamda yer almaktadır.

Ceza hukuku işlemleri; insanların hürriyetini kısıtlama sonucu doğuran, çok yönlü, fazlaca teknik ve özellikle kolluk personelinin keyfi uygulamalarına da sık rastlanılan bir alan olduğundan muhakkak bir avukat yardımından faydalanmayı gerektirir. Aynı zamanda suçtan zarar gören, mağdur olan kişilerin haklarının korunması, zararlarının giderilmesi, temel ve hak özgürlüklerine halel getirmesi nedeniyle failin cezalandırılmasının sağlanması adına bir avukatın hukuki yardımından yararlanılması gerekir.

Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu, geçmişte olduğu kadar bugün de siz kıymetli okuyucularımızın gerek savcılık ve karakol aşamasındaki ceza soruşturmalarınızın yakın takipçisi oluyor gerekse mahkemelerde (Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemesi) yapılan yargılamaların hukuka, kanuna ve vicdana uygun olarak nihayete ermesi için elimizden geleni yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Randevu talepleriniz için (0228) 314 00 99 numaralı telefondan arayarak derhal yakın bir tarihe randevu alabilir dilerseniz sitemiz üzerinden elde edeceğiniz adres bilgisi ile büromuza gelebilir ve avukatlarımızla ön görüşme sağlayabilirsiniz.