• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

HESAPLAMALAR: VEKALET ÜCRETİ VE HAKEM ÜCRETİ HESAPLAMA - VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Vekalet Ücreti nedir?

Çeşitli davalarda kesin hüküm verilinceye kadar, avukatın yapacağı bütün hukuki yardımlar ve yaptıkları hizmet karşılığında avukatlara verilen ücret vekalet ücretidir.

Vekalet Ücreti neye göre belirlenir?

Dava veya takiplerde, taraflardan birisi dava ya da takibinde haklı çıktığında, karşı tarafa yargılama giderlerinin yüklenmesi gerekir. Avukatlık ücreti de yargılama gideri olduğundan, kendisini avukat ile temsil ettiren kişi yararına avukatlık ücretine de hükmedilmesi gerekir. İşte karşı tarafa yargılama gideri olarak yüklenecek vekalet ücretinin miktarı, asgari ücret tarifesindeki hükümlere göre belirlenir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nedir?

Avukatlık asgari ücret tarifesi, avukatın yapacağı bütün hukuki yardımlarda, alacağı en az ücreti belirleyen tarifedir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini kim belirler?

Baroların yönetim kurulları her yıl eylül ayında, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari miktarını gösterecek birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliği’ne gönderir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, barolardan gelen bu tarifeleri de dikkate alarak, ekim ayının sonuna kadar bir tarife hazırlar ve bu tarifeyi Adalet Bakanlığı’na gönderir.

Adalet Bakanlığı tarifenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, tarife hakkında bir karar verir. Eğer bir ay içinde bir karar verilmez ise, tarife onaylanmış sayılır. Eğer Adalet Bakanlığı tarifeyi onaylarsa, yine sorun yoktur ve tarife TBB tarafından hazırlandığı şekli ile kesinleşir ve yayınlanır.

2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne şuradan ulaşabilirsiniz.

Hakem ücreti nedir?

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücreti ifade eder.

Hakem ücretinin kapsamı

Hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.

2021 Yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

2021 Yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi'ne şuradan ulaşabilirsiniz.

VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA

VEKALET ÜCRETİ 
Takip Tutarı:  
Vekalet Ücreti:  VEKALET ÜCRETLERİ - Detay
SINIR ORAN
İlk 40.000,00 TL için % 15
Sonra gelen 50.000,00 TL için % 13
Sonra gelen 90.000,00 TL için % 9,50
Sonra gelen 250.000,00 TL için % 7
Sonra gelen 620.000,00 TL için % 5
Sonra gelen 775.000,00 TL için % 3,50
Sonra gelen 1.275.000,00 TL için % 1,8
3.100.000,00 TL'dan yukarısı için % 1HAKEM ÜCRETİ
Anlaş. Konusu Değer:  
3 veya Daha Fazla Hakem Var:  
Hakem Ücreti:   ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER ÜCRET
TEK HAKEM 3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
İlk gelen 500.000,00 TL için; % 5 % 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4 % 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için % 1 % 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için % 0,1 % 0,2