• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

HESAPLAMALAR: YARGILAMA GİDERLERİ (HARÇ VE GİDER AVANSI) HESAPLAMA

Gider Avansı nedir?

Gider avansı; Her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacıdan alınan meblağı ifade etmektedir.

Gider Avansı neye göre belirlenir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. Maddesinin (1). fıkrasına göre Adalet Bakanlığı her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayınlamaktadır.

Gider Avansı iadesi

Gider avansının kullanılmayan kısımları mahkeme kararı kesinleştiğinde davacılar ve yatırmışsa davalılar veya bunların vekilleri tarafından talepleri halinde derhal iade edilmektedir.

Her yıl Adalet Bakanılığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan tarifede Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. Hükmü yer almaktadır. Sonuçta adliye gider avansını iade etmekle yükümlüdür. Ancak bazı mahkemeler 10 yıl içerisinde iade alınmayan gider avanslarını iade etmek yerine Maliye Hazinesi'ne devretmektedir.

Harç nedir?

Harç; Devlet ve ya yetkili kıldığı organları tarafından sunulan bir hizmetin karşılığında bu hizmetlerden yararlananlar tarafından ödenen paralardır.

Harç iadesi

Harç iadesini mahkemenin müzekkere yazarak talimat vereceği yargı çevresindeki Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü aracılığıyla alabilirsiniz. Bu kurumlara mahkeme yazısından sonra ikinci bir başvuru yapmanız da gerekecektir.

HARÇ VE GİDER AVANSI HESAPLAYIN 
Dava Değerini Giriniz: TL
Maktu Harç:
 
Tanık Sayısı:
Tanık var, sayısı Belli değil ise işaretleyiniz 
 
Taraf Sayısı:
Bilirkişi Sayısı:
Avukat Sayısı:
 
(Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçiniz)
 
(Dava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz)
 
Toplam Harç Ve Gider Avansı : TL